Szakmai önéletrajz

1975. június 19-én születtem Gyomán. 1993-ban érettségiztem a gyomaendrődi Kner Imre Gimnáziumban. 1994-ben kerültem a JATE magyar szakára, azóta Szegeden élek. Diploma-munkám Ilia Mihály témavezetésével írtam. 2001–2002-ben három félévig meghívott óraadó-ként szemináriumokat tarthattam. 2002–2003-ban a szegedi Lazi könyvkiadónál láttam el lektori feladatokat, 2003 augusztusától 2004 decemberéig a Szeged című lap segédszerkesztője, 2005 januárjától 2007 februárjáig szerkesztője voltam. 2006-2009-ben a SZTE Modern Magyar Irodalom Doktori Képzés ösztöndíjas hallgatója voltam. Az egyetem Modern Magyar Irodalom tanszékén közel másfél évtizedig tartottam órákat, előadásokat és szemináriumokat, voltam demonstrátor, óraadó, tudományos munkatárs. 2013 nyarán váltak külön útjaink, azóta a Kerkai Jenő Népi Kulturális Tanodában tanítok általános iskolásokat, délutánonként.

2004 márciusban látott napvilágot szöveggondozásomban és utószavammal a Kosztolányi Dezső által az ifjúság számára átdolgozott Aranysárkány című regényének új (második) kiadása, majd még ugyanez év karácsonyára sajtó alá rendezésemben a Schöpflin Aladár összegyűjtött levelei című kötet. 2005 könyvhetére jelent meg, szintén sajtó alá rendezésemben és utószavammal, Nemes Nagy Ágnes addig kiadatlan regénye, Az öt fenyő. 2006 végén adták ki Álmodozók irkafirkája címmel első tanulmánykötetem, Tollvonások című második gyűjteményem 2009-ben. Az idén megjelent Mint aki a sínek közé esett a harmadik. Ezután is a 20. század magyar irodalomtörténetével foglalkoznék.

Kiadták két prózakötetem is (Egy füzet magánélete, 1993, Nemlétező dolgok, 2004). 2002-ben, 2005-ben és 2011-ben munkámat NKA-ösztöndíjjal segítették. 1996-ban Faludy-díjat kaptam, 2004-ben Tiszatáj Jutalomban és Király István-emlékdíjban részesültem, 2007-ben Bárka-, 2013-ban Irodalmi Jelen-díjat vehettem át. 1998-tól 2010-ig a József Attila Kör tagja voltam, 2006-ban felvettek a Szépírók Társaságába, 2010-ben a Magyar Irodalomtörténeti Társaságba.

2007 nyaráig Balogh Tamás néven publikáltam.

Reklámok