Tanulmányok folyóiratban

 

„Csak férfi és nő van” (Karinthy Frigyes: Capillária) Tiszatáj, 2000. április, melléklet
„Műszereik segítségével állandóan figyelni fognak” (Karinthy Frigyes: Utazás Faremidóba) Tiszatáj, 2001. március, melléklet
Ismeretlen Karinthy-rögtönzés. Irodalomismeret, 2001. 1-2 (június), 66-67.
Humor és pátosz magánszövegekben [10 levél Schöpflin Aladár hagyatékából] Lyukasóra, 2002. jan. 12–13.
„A meseszerűség és az írás összefüggő fogalmak számomra” (Fekete István: Hajnal Badányban) Somogy, 2002. 4. (júl.-aug.) 302–317.
„Kedves Gyuszi” – „Kedves Ali bátyám” (Schöpflin Aladár és Illyés Gyula levelezése) Új Dunatáj, 2002. szeptember, 15–23.
„…a fojtó állapotból kedves levele mentett meg” (Schöpflin Aladár és Szekfű Gyula levelezése) Irodalomtörténet, 2002/3. (szept.) [okt.], 361–381.
Néhány adalék az Illyés-filológiához. Forrás, 2002. november, 60.
Aranysárkány gyerekeknek (Kosztolányi Dezső elfeledett ifjúsági regénye) Tiszatáj, 2002. december, 76–88.
Történelmi pikareszk és „népi” utópia (Fekete István: Végtelen út) Somogy, 2003. 1. (jan.–febr.) 10–27.
Kosztolányi-dedikáció Sík Sándornak; Kosztolányi és Karinthy a dedikációról. Irodalomismeret, 2003. 2. [júl.] 58–60.
„…és más baj se lesz” (Ady Endre és Schöpflin Aladár barátsága ismeretlen leveleik tükrében) Korunk, 2003. aug. 86–95.
Kosztolányi Dezső és Sík Sándor barátságának újjáéledése (Egy Kosztolányi-dedikációról) Szeged, 2003. szept. 8–10.
Tréfa a humorban (Karinthy Frigyes, a humorista [?]) Bárka, 2003. 5. [szept.] 76–86.
„…körülbelül elég lesz egy füzetre” (Schöpflin Aladár két levele Ady Endrének A tízmilliós Kleopátra… című Ady-kötet kapcsán) Forrás, 2003. okt. 70–79.
Örley István „Iskolá”-ja („Előkerült” az Andris) Holmi, 2003. okt. 1275–1287. Szövegközlés: Örley István: Andris (1287–1293.)
Ism.: Szilasi László: Szilasi szerint – 2003. november. litera.hu
Esti Kornél elfeledett vallomása (Egy elfeledett Kosztolányi-novellája) Tiszatáj, 2004. márc. 10–12. Szövegközlés: Kosztolányi Dezső: Esti Kornél vallomása (13–16.)
„életet igyekeztem ábrázolni” (Schöpflin Aladár utolsó darabja, az Őszi szivárvány) Napút, 2004. április. 66–70. Szövegközlés: Schöpflin Aladár: Őszi szivárvány (70-83.) + Napút, 2004. május. 85–112.
Mai színpadra átírta: Móricz Zsigmond. (Egy kiadatlan Móricz-könyv története) Tiszatáj, 2004. júl. 100–118.
Ism.: B. A. [Bakos András]: Az író műhelyétől a papírgyűjtésig. Délm., 2004. július 13. 5.„Új regényen dolgozik Kosztolányi Dezső” (Az el nem készült Mostoha keletkezéstörténete). Holmi, 2004. nov. 1401–1415.
„egy regény is írtam akkoriban” (Nemes Nagy Ágnes kiadatlan regénye) Tiszatáj, 2004. dec. 34–35. Szövegközlés: Nemes Nagy Ágnes: Az öt fenyő (részlet) 36-47.
„Szíves figyelmébe ajánlom ezt a könyvecskét” (Szép Ernő levele az ismeretlen vevőhöz) Irodalomismeret, 2004. 6. sz. [2005. jan.] 119–121.
Egy életmű és töredékei (A Karinthy-filológia múltja és lehetséges jövője) Forrás, 2005. jan. 51–62.
„Hogy a regény végét is elolvashassák” (Németh László-dedikációk Szegeden) Szeged, 2005. márc. 38–41.
„A mi korunk már egy átmenetei kulturtípus” (Cs. Szabó László naplója, 1928) Forrás, 2005. nov. 3. Szövegközlés: 3–9.
Az életmű újabb töredékei (Karinthy Frigyes A feleségem beszéli ciklusának ismeretlen darabjai. Ex Symposion, 2005/6. (dec.) 54. sz. (Kuka) 61–63. Szövegközlés: 63–67.
Kosztolányi Dezső Békés megyei kapcsolataihoz (Tevan Adolf és Tevan Andor Kosztolányihoz írott leveleiből) Bárka, 2006/1. (jan.) 58–70. Szövegközléssel.
Ism.: Szilasi László: Februári szerintem. litera.hu
Kosztolányi Dezső Békés megyei kapcsolataihoz 2. (Kner Imre Kosztolányihoz írott leveleiből) Bárka, 2006/2. (márc.) 79–88. Szövegközléssel.
Ism.: Szilasi László: Májusi szerintem. litera.hu
„Parisba semmiért nem érdemes jönni, csak ezért” (Hogyan nem találkozott Kosztolányi Dezső Rainer Maria Rilkével 1909-ben) Tiszatáj, 2006. máj. 45–50.
Ism.: Szepesi Attila: Rilke és Kosztolányi elmaradt találkozója. Magyar Nemzet, 2005. máj. 25. 14.
Karinthy és Nietzsche. Adalékok egy hatástörténethez. Tiszatáj, 2006. szept. 47-50. Szövegközléssel (KF: Zarathustra, az idei színházi szezonról; Zarathustra a magyar futurista irodalomról): 50–54
Újabb Kosztolányi-írás Tömörkény kapcsán? Szeged, 2006. okt.–dec. 33.
A kötetté formálás igénye. Az Esti Kornél keletkezéstörténetéhez. Tiszatáj, 2006. dec. 81–91.
„Egy reggel a postás levelet hozott” (Kosztolányi ifjúkori helykeresésének önellentmondásai) Forrás, 2007. febr. 61–76.
„Mindnyájan szomorúak vagyunk” (Kosztolányi Dezső két „erdélyi” dedikációja) Korunk, 2007. ápr. 53–59. =  Irodalomismeret, 2007/1. (megj.: jún.) 88–94.
Ilia Mihály ötven dolgos éve (A nyomtatott életműről) Ex Symposion, 2007. 59. sz. [ápr.] 44–47.
Ism.: Balázs Imre József: Ilia tanár úr. Korunk, 2007. szept.
Kosztolányi Dezső Ady-könyve. Napút, 2007. ápr.–máj. 120–125.
Egyszerű, rövid, populáris („Csonka Magyarország nem ország”: a revíziós propagandagépezet működése) Forrás, 2007. júl.-aug. 86–105.
Osvát Ernő ismeretlen nyilatkozata. Holmi, 2008. jan. 104–107.
Márai Sándor szegedi „barátja”. Tiszatáj, 2008. febr. 107–110. [Ertsey Péterről]
Tollvonások. Móra, Sík, Buday, Mészöly. [Móra Ferenc Üzenete a pestieknek; Baróti Dezső és Buday György dedikációja Kner Imrének; Kritika Sík Sándornak – levélben; Egy irodalomtörténeti dolgozat keletkezéstörténete] Tiszatáj, 2008. ápr. 86–101.
Juhász Gyula szegedi székfoglalója. Forrás, 2008. máj. 96–107.
A véres költőt a te baráti fáradozásod Italában is diadalra juttatja” Kosztolányi Dezső és Balla Ignác. Jelenkor, 2008. szept. 938–957.
A Holnap társaság „botrányos” kültagja. Rozsnyay Kálmán Nagyváradon. Tiszatáj, 2008. nov. 115–135.
„Költői atlétika ez”. Két fejezet az Esti Kornél regényes keletkezéstörténetéhez. Ex Symposion, 2008/6. [nov.] 22–26.
Előkerült Kosztolányi utolsó verse. litera.hu, 2008. nov. 24.
Levelek Schillinger Klárához. Szegedi Műhely, 2009/2. [ápr.] 85–91. [Radnóti-levelek és dedikációk közlésével]
A költő és fordítója. Radnóti Miklós és Szemere László. Tiszatáj, 2009. máj. 30–43. [Levél- és dedikációközléssel]
„Megajándékozott egy kötetével”. Radnóti dedikációi mint életrajzi források. Forrás, 2009. máj. 46–53. [Levél- és dedikációközléssel]
Radnóti „palackpostája”. Az Újmódi pásztorok éneke egy példányáról. litera.hu, 2009. máj. 5.
Ilia Mihály szakirodalmi bibliográfiájához. Forrás, 2009. szept. 61–71.
Radnóti Miklós első dedikációi. Jelenkor, 2009. nov. 1127–1233.
A Vérző Magyarország második kiadása. Kosztolányi „jelentősen átdolgozott” irredenta antológiája. Kalligram, 2009. nov. 65–70.
A Hét tulajdonosváltásai 1918–19-ben. Magyar Könyvszemle, 2009/4. 495–501.
Kosztolányi Dezső szegedi kapcsolataihoz. [Szalay József gyűjteményének „darabja”; Zadravecz István „szerkesztője”; Fiatal szegedi költő „mestere”; Tolnai Gábor vendéglátója; Mészöly Gedeon munkatársa] Tiszatáj, 2010. márc. 93–108.
Kosztolányi Dezső és a Széphalom. Kosztolányi szegedi kapcsolataihoz. Tiszatáj, 2010. szept. 76–92.
Ism.: Pósa Zoltán: A Tiszatáj Kosztolányira emlékezik. Magyar Nemzet, 2010. márc. 23. 14. Szász László: Tiszatáj, 2010/3. Nagyítás, 2010. márc. 24.
Beszédes dedikációk 1. Nemes Nagy Ágnes és a békéscsabai tipográfia. barkaonline.hu, 2010. okt. 4.
A „pornográf” műfordításért feljelentett „katolikus író”. Kosztolányi Dezső életrajzához. Kalligram, 2010. nov. 73–80.
Egy idegen kezű Pardon… kéziratról. MKsz, 2010. 4. sz. 497–500.
A Pardon… rovat történetéhez. Tiszatáj, 2011. márc. 60–71.
Regény helyett novella. Világ vége, kétszer: Kosztolányi Dezső és Mikló Izidor „ikernovellái”. Beszélő, 2011. márc. 67–73.
A Vajda János Társaság és a magyar pszichoanalitikusok kapcsolatához. Imágó Budapest [Ex Thalassa], 2011. 3. sz. 103–107.
Toldy Ferenc „legfontosabb” levele Tárkányi Bélához. ItK, 2011/4. sz. 485–489.
Egy újabb József Atilla-dedikáció és tanulságai. MKsz, 2012. 1. sz. 137–140.
Juhász Gyula két dedikációja. tiszatajonline.hu, 2012. aug. 16.
Bartók Béla mint szegedi lapszerkesztő? Egy Bartók-levélről, amit nem ő írt. tiszatajonline.hu, 2012. aug. 23.
Németh Lászlótól Kosztolányi Dezsőig. Olasz Sándor pályaképe. Forrás, 2012. szept. 42–45.
Radnóti Miklós ismeretlen levele és verskézirata. tiszatajonline.hu, 2012. szept. 5.
Retusált magántörténelem. Egy Radnótit is érintő képhamisításról. tiszatajonline.hu, 2012. szept. 11. [Valójában az előző tétel végéről leválasztott fejezet.]
Reviczky Gyula életrajzához. Prém Józsefhez írott két levele. Beszélő, 2012. nov. 38–46.
Hegyi István életrajzához. A Fecskék a porban előjegyzési íve és két dedikációja. tiszatajonline.hu, 2012. dec. 3.
Hegyi István hat újabb dedikációja. tiszatajonline.hu, 2012. dec. 15.
Hegyi István dedikációja és levele Tápai Antalnak. tiszatajonline.hu, 2013. jan. 8.
Hegyi István vallomásai. Írói munkásságról, dedikációiról – egy dedikációban. tiszatajonline.hu, 2013. jan. 16.
Bibliofil csapdák 1. Ritka, mint a fehér holló? Új Könyvpiac, 2013. márc. 13.
Krúdy Gyula két dedikációja, mecénásainak. Hévíz, 2012. márc.
Weöres Sándor ismeretlen versikéje. Egy Ilia Mihálynak írt rögtönzésről. Forrás, 2013. jún. 42–46.
Egyedüli példány? Új Könyvpiac, 2013. jún., 45. (Bibliofil csapdák 2.)
Nem mind Ady, ami fénylik. Új Könyvpiac, 2013. júl. (Bibliofil csapdák 3.) 16-17.
Szenzáció Szegeden? Móra Ferenc-kéziratok kerültek a városi múzeumba. librarius.hu, 2013. júl. 1.
Móra Ferenc egy újabb ismeretlen verse. librarius.hu, 2013. júl. 2.
Radnóti Miklós ismeretlen verse. librarius.hu, 2013. júl. 15.
Weöres Sándor elfeledett szegedi verse. tiszatajonlie.hu, 2013. aug. 6.
Radnóti Miklós utolsó szegedi útja. Élet és Irodalom, 2013. aug. 16. 13.
Kosztolányi és a szegénység. Kétezer, 2013. szept. 10–13. [A Kétezer Szegénység konferenciáján, 2013. máj. 10-én elhangzott előadás némiképp szerkesztett változata]
A leleplező költői intuíció. Új Könyvpiac, 2013. szept. 22–23.
Újabb kötet Radnóti Miklós könyvtárából. A költő szegedi kapcsolataihoz. tiszatajonline, 2013. nov. 19. [Rónai Mihály András Első ének c. Radnótinak dedikált kötetéről]
Pár szó a Tiszatájról és Ilia Mihályról. Magyar Napló, 2014. febr. 37–39. [A Tokaji Írótáborban 2013. aug. 16-án előadás szerkesztett változata]
Egy utóélet emlékei I. A Tömörkényt olvasó Fekete István. tiszatajonline.hu, 2014. febr. 18.
Egy utóélet emlékei II. Tömörkény és Weöres. tiszatajonline.hu, 2014. febr. 24.
Egy utóélet emlékei III. Móra Ferenc levele és dedikációja Tömörkény özvegyének – sajtó alatt tiszatajonline.hu 2014. ápr. 23.
Hamisítják a Radnóti-hagyatékot. hir24.hu, 2014. dec. 10.
A „dunai hattyú” könyvbe írt dalai. Petri György dedikációi. Ex Symposion, 2014. 88. sz. [2015] 2–5.
Radnóti Miklós egy „rejtélyes” dedikációja. memoroaonline.hu, 2015. máj. 5.
Radnóti Miklós ismeretlen szerelmes levele Beck Judithoz. irodalmijelen.hu, 2015. júl. 10. (Megjelent a lap nyomtatott változatában is: 2015. aug. 104–109.
Radnóti Miklós ismeretlen fotója. memoriaonline.hu, 2015. júl. 18.
Radnóti utolsó előtti útja Szegeden. tiszatajonline.hu, 2016. jan. 19.
Valótlan irodalom. memorianonline.hu, 2016. febr. 23.
„Zsuzsámat ölelem, ha már ott van!’ Ortutay Gyula életrajzához. tiszatajonline.hu, 2016. márc. 27.
Kosztolányi Dezső szegedi kapcsolataihoz. Egy Balassa Arminhoz írott levélről (1916). tiszatajonline.hu, 2016. márc. 29.
Radnótitól Bakáig. Egy Kormos István-vers kultikus alakulástörténete. Forrás, 2016. jún. 72–78.
Juhász Gyula újabb dedikációja. tiszatajonline, 2016. jún. 2.

Reklámok