Tanulmányok kötetben

 

Újabb felnőtté válás (Fekete István: Téli berek). In: Az ismeretlen Fekete István. Szerk.: Sánta Gábor. Szeged, 2001. Lazi. 176–192. [2. kiadás: 2001.]
Ism.: Banda Zoltán: Ismeretlen ismerős. Somogyi Hírlap, 2001. okt. 6. 10. – Farkas Csaba: Az ismeretlen Fekete István. Délmagyarország, 2001. okt. 13. V. – Tarján Tamás: Idő, élet, ítélet. Könyvhét, 2001. okt. 18. 15. – Benedek Szabolcs: Kele, Vuk és a magyar revízió. Népszabadság, 2001. nov. 9. 13. – Dr. Nagy Domokos Imre: Az ismeretlen Fekete István. Nimród, 2002/1. 12. – Pósa Zoltán: „Ismeretlen” író feltáruló műve. Magyar Nemzet, 2002. szept. 5. 14.
Egy Radnóti-dedikáció körül. In: Irodalom- és művészettörténeti tanulmányok 3. Szerk.: Lengyel András. Szeged, 2001. [2002.] Móra Ferenc Múzeum. 188.
„Az ember egyetlen boldogsága” [= utószó] in: Sade márki: Juliette története (Ford.: Sóvágó Katalin) Szeged, 2002. Lazi. 186–195.
„a barátságot máris viszonzom ezzel a tárcával” (Adalék Karinthy Frigyes és Móra Ferenc novellaváltásához és barátságához). In: Irodalom- és művészettörténeti tanulmányok 4. Szerk.: Lengyel András. Szeged, 2004. Móra Ferenc Múzeum. 152–157.
Az egyetlen Út (Fekete István harmadik regénye?). In: Az elfeledett Fekete István. Szerk.: Sánta Gábor. Szeged, 2004. Lazi. 106–114.
A harmadik regény (Hajnal Badányban). In: Az elfeledett Fekete István, 115–143.
„A nagyapa körül van valami homályos mese” (Végtelen út). In: Az elfeledett Fekete István, 194–217.
Schöpflin Aladár Ady Endréje [= előszó] in: Schöpflin Aladár: Ady Endre. Kolozsvár, 2005. Polisz. 5–18.
Egy Kosztolányi-cikk és kontextusa. In: Történeti tanulmányok. 11. (A Móra Ferenc Múzeum évkönyve) Szerk.: Zombori István. Szeged, MFM, 2008 [2009]. 264–278. Szövegközléssel: 252–262.
A Vérző Magyarország második kiadása. Kosztolányi „jelentősen átdolgozott” irredenta antológiája. In: A magyarságtudományok önértelmezései. Szerk.: Bene Sándor és Dobos István. Bp., Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2009. 91–99. (Elérhető: http://mek.oszk.hu/07600/07689)
Radnóti Miklós dedikációi. In: „Mert annyit érek én, amennyit ér a szó”. Szegedi Radnóti-konferenciák. Szerk.: Olasz Sándor és Zelena András. [Szeged, 2010. SZTE BTK] 125–130.
Radnóti Miklós régi magyar irodalom professzora: Dézsi Lajos (1868–1932). In: „Mert annyit érek én, amennyit ér a szó”, 151–156.
Kosztolányi Dezső levelezésének kritikai kiadása. In. Bölcsészműhely 2009. Szerk.: Vajda Zoltán. Szeged, 2010. JATE Press. 29–34.
Radnóti Miklós dedikációi. In: Irodalom- és művészettörténeti tanulmányok 5. Szerk.: Lengyel András. Szeged, 2010. [2011.] Móra Ferenc Múzeum. 38–116.
„Tessék a kurzus-cikkírónak helytállani”. Kosztolányi egy elkerült sajtóperének történetéhez. In: Irodalom- és művészettörténeti tanulmányok 5. Szerk.: Lengyel András. Szeged, 2010. [2011.] Móra Ferenc Múzeum. 170–180.
Radnóti Miklós egyetemi éveihez. In: Szegedtől Szegedig 2011. Szerk.: Tandi Lajos. Szeged, 2011. Bába. 335–339.
Kosztolányi Dezső önéletrajzai. In: Egy közép-európai értelmiségi napjainkban. Tverdota György 65. születésnapjára. Szerk.: Angyalosi Gergely, E. Csorba Csilla, Gintli Tibor, Veres András. Bp., 2012. ELTE BTK. 249–256.
Hegyi István életrajzához [Hegyi István életrajzához. A Fecskék a porban előjegyzési íve és két dedikációja. – Hegyi István hat újabb dedikációja – Hegyi István dedikációja és levele Tápai Antalnak – Hegyi István vallomásai. Írói munkásságról, dedikációiról – egy dedikációban] In: Szegedtől Szegedig 2013. Szerk.: Szeged, 2013. Bába. 322–351.

Reklámok