Mint aki a sínek közé esett

mintaki

Kosztolányi Dezső életrajzához. Irodalomtörténeti tanulmányok.
Műút-könyvek 017
Equinter kiadó, 2014

Fülszöveg:
A Kosztolányi Dezső életművét és életrajzát közel húsz éve kutató szerző nagyobb, Kosztolányi életrajzával foglalkozó tanulmányait gyűjtötte egybe. A kötet olyan dolgozatokat foglal magába, melyek a jól ismert alkotó pályájának ismeretlen, jelentős részben szándékoltan mellőzött epizódjait tárják fel.

„Az életrajzíró ki van szolgáltatva a nyomok számának, jellegének és relevanciájának: csak abból tud következtetéseket levonni, ami nyomként megmaradt, s mint ilyenhez hozzáférünk. Az életrajzíró, vagy valaki más előzetesen már megtalálta, rögzítette és így számba vehetővé tette a nyomokat. Aminek nincs nyoma, az elveszett, fölismerhetetlenné vált” – írja Lengyel András. Ugyanakkor „az életrajzíró nemcsak a nyomoknak van kiszolgáltatva: önmagának is ki van szolgáltatva. A nyomkeresés és -olvasás ugyanis maga is a tudásnak egyik nagyon speciális, bonyolult és sok tapasztalatot, sőt invenciót is igénylő formája. Ugyanazt a nyomot egészen más hatásfokkal képes értelmezni egy tapasztalt és invenciózus »nyomolvasó«, mint egy hozzá nem értő. A nyomot igazában nem a szemünk, hanem előzetes kondicionáltságunk, tudásunk teszi láthatóvá.”

A Mint aki a sínek közé esett tanulmányai Kosztolányi Dezső életrajzának olyan fejezetei, melyek anyagát, azaz Kosztolányi életének nyomait jobbára maga a szerző kutatta fel és próbált meg olvasni belőlük.

Bemutatók:

Kritikák:
• Boldog Zoltán: Kosztolányi Dezső, az antiszemita, revizionista zsarnok (Irodalmi Jelen)
• Albert Sándor: Adalékok Kosztolányi életrajzához  (Kortárs Online)
• Hegedűs Robin: Nem kívánt mellékhatások – Kosztolányi Dezső életrajzához (Book One)
• Kiss László: Pardon, Kosztolányi (Ambroozia)
• Ayhan Gökhan: Kosztolányi élt, él és élni fog! (Kulter.hu)

Interjúk:
• Serf András: Vállalhatatlan antiszemita írások Kosztolányitól (HVG)
• Ayhan Gökhan: Senkinek sem kötelező antiszemita cikket írni (Prae.hu)
• Bakos András: Kosztolányi titokban jobbról előz (Délmagyar)

Reklámok